دسته: اندیکاتورها

یکی از مهمترین ابزارها برای موفقیت در سرمایه گذاری، استفاده از اندیکاتورها است. در این بخش از سایت آی آر بروکرز، مزایا و محدودیت‌های هر یک از اندیکاتورها را بیان خواهیم کرد.